Sản phẩm

Strawberry Cup - Kem Dâu

Two Scoops Strawberry Ice Cream, Fresh Strawberris With Strawberry Sauce and Whipped Cream/Hai Viên Kem Dâu, Trái Dâu Tươi, Kem Tươi và Sốt Dâu
Mã SP: 3964

45,000 VNĐ

Cùng danh mục

No reviews
45,000 VNĐ
No reviews
65,000 VNĐ
No reviews
45,000 VNĐ
No reviews
35,000 VNĐ
No reviews
45,000 VNĐ
No reviews
35,000 VNĐ
No reviews
55,000 VNĐ