Sản phẩm

Mint Special - Kem Bạc Hà

Two Scoops Mint Chocolate Chip Ice Cream With Whipped Cream and Mint Sirup/ Hai Viên Kem Bạc Hà, Kem Tươi và sốt Bạc Hà
Mã SP: 3970

35,000 VNĐ

Cùng danh mục

No reviews
45,000 VNĐ
No reviews
65,000 VNĐ
No reviews
45,000 VNĐ
No reviews
35,000 VNĐ
No reviews
45,000 VNĐ
No reviews
55,000 VNĐ
No reviews
55,000 VNĐ